Filozof olmaya gerek yok!
Hakan Akbaba

Hakan Akbaba

Filozof olmaya gerek yok!

15 Eylül 2017 - 18:39 - Güncelleme: 15 Eylül 2017 - 18:41

Anadolu’nun her kritik döneminde kılıcını çekip, göğsünü siper eden bu Aziz Millet hiçbir zaman bunları hak etmedi…

Erzurum açısından bakıldığında, Erzurum’u zorunlu göç olgusunun tam da içinde durduğu görülmektedir. Erzurum en çok nitelikli göç veren, buna karşılık niteliksiz göç alan kentlerin basında gelmektedir.

Doğu ve Güneydoğu illerinden ciddi rakamlarda göç almış, almaya da devam etmektedir. Bilindiği gibi zorunlu Göç’ten üst düzeyde etkilenen kentler arasında yer almaktadır. Bu göçlerin devam ettiğini hesaba katar ve nitelikli göç vermemizi de düşünürsek, göçün doğurduğu sorunların ortaya çıkması büyük ölçüde engellenemediği de görülmüş olur.

Göçle gelen ailelerde genellikle yetişkinlerin bir mesleği bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Erzurum’un zorunlu göç olgusunun tam da içinde durduğu görülmektedir.

Yönetici arkadaşlarımızla konuştuğumuzda nitelikli eleman bulamıyoruz sözleri bunu ispatlamaktadır.
Dolayısıyla işsizlikte 1. olan kentimizin bu noktaya gelmesi sürpriz olmadığı gibi, kimilerinin iddia ettiği gibi Erzurum’un sahipsiz kalması vs. türünden iradi bir niyetle de açıklanamaz. Her gelen siyasetçinin işsizliği bitireceğim vaadi ne yazık ki havada kalmıştır.

Olan durum; Yerel Yöneticilerin bu konuda ki ciddi başarısızlığıdır.

Erzurum özelinde durumun tersine çevrilmesi işsizlikle mücadele edilmesi ve işsizlere iş bulunabilmesi için;

1- Savrulan devlet kaynaklarının 10’da 1’ini kullanarak üretim amaçlı fabrikaların sayısının artırılması,

2- Var olan fabrika ve üretim tesislerimizin pazarlama bölümlerinin geliştirilerek üretim kapasitelerinin artırılması hedeflenmeli. Bu mihvalde nitelikli istihdamın artırılması düşünülmelidir.

3- Kayıt dışı çalışma kontrol altına alınmalı ve bu amaçla herkese iş güvencesi sağlanmalıdır. Bu ise çalışanların sendikal hak ve özgürlükleri güvence altına alınarak sağlanabilir

4- Çalışma saatleri kesinlikle kısaltılıp, istihdamı artırmak hedeflenmelidir.

5- Kamu girişimciliği teşvik edilmeli, kamu istihdamı artırılmalıdır. Zira özellikle Batı Avrupa’da bize göre çok daha fazla kamu çalışanı olduğunu biliyoruz.
6-  Şehir esnafının geçimi olan hiçbir sektöre kamu kurumlarının özel teşebbüsleri girmemelidir.

7-Cazibe merkezlerinin şartları hafifletilmeli, birilerinin tekelinde olan kurum değil de herkesin faydalanacağı bir kurum haline getirilmelidir.

8- Tarım alanında çalışan nüfusun yerinde tutulmasına çalışılmalı bu amaçla bitkisel ve hayvansal üretim teşvik edilmeli, kırdan kente göçün önüne geçilmelidir.

9- Köyden kente göç engellenmeli, tarımsal istihdamın yüzde 10’un altına düşürülmesi hezeyanı terk edilmeli, üretici köylü desteklenmelidir.

10- Erzurum’a  zorunlu göç eden Doğu ve Güneydoğu’dan gelenler köylerine dönebilmeli ve zararları devlet tarafından tazmin edilmelidir. 

11- Kamu kurumları da dahil işten atmalara caydırıcı önlemler alınmalı hatta yasaklanmalıdır. 

12- Özellikle Doğu’da Kosgeb, Kudaka, Tkdk gibi kalkınma ajanslarının komik şartları ciddiye alınacak ölçülere getirilmelidir.

Son Yazılar

', 'auto'); ga('send', 'pageview');