Ekonominin yeni yol haritası OVP açıklanıyor...
Erdal Tanas Karagöl

Erdal Tanas Karagöl

Ekonominin yeni yol haritası OVP açıklanıyor...

22 Eylül 2018 - 15:46

2005 yılından beri 3 yıllık perspektifle yola çıkılarak hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP)’nin yenisi bugün açıklanıyor. Geçmişte açıklanan 13 OVP’den de bilindiği üzere, bu program bir nevi ekonominin kısa ve uzun vadeli yol haritasını belirlemek üzere ortaya konmaktadır.

Bugün açıklanacak olan OVP ise günümüzde gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de devam eden kur hareketliliği nedeniyle daha da önem kazanmış durumdadır.

Uzun bir süredir tüm kesimlerin beklentileri ve öncellikleri alınarak, tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde katılımcı anlayışla hazırlanan yeni OVP, Merkez Bankası PPK kararından sonra bir taraftan kur hareketliliğini azaltacak diğer taraftan da yeniden dengelenme dönemini başlatacak önemli belgelerinden birisi.

En önemlisi de ekonomi için yeni “çapa” görevini ifa edecek olması.

PEKİ, OVP NEYİ KAPSAMAKTADIR?

Ekonomi için çapa görevi yapacak olan yeni OVP, hem geçmiş OVP’ler de yer alan makro politikaları, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri gösterirken hem de bu hedefleri baz alarak uygulanacak kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak dağılımını da bu çerçevede yönlendirecektir.

Ayrıca ekonomide tüm kesimler için belirsizliği azaltacak yeni bir yol haritası niteliğinde olacaktır. En önemlisi de ekonomide temel gelişme eksenlerini ve ana sektörlerin nereye doğru gideceğini belirleyecek olmasıdır.

Finans kesimine ve reel sektöre kısa vadede yıl sonunun uzun vadede ise önümüzdeki iki yılın projeksiyonunu sunacak bu program akıllardaki soru işaretlerine cevap olacak.

Öte yandan da 2005 yılından beri açıklanan geçmiş 13 OVP’den gerek içerik gerekse kapsadığı zaman açısından önemli farkları olacaktır. Ayrıca, daha önce 3 yıllık perspektifte açıklanan OVP, yeni dönemde 3+ 2 yıl perspektifine sahip olacaktır.

OVP’DEN BEKLENTİLER NELER?

Tüm ulusal ve uluslararası ekonominin dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda konjonktür gereği OVP’ye yönelik beklentilerin oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

Bu kapsamda;

Gelişmekte olan ülkeler aleyhine dönen sermaye hareketliliğinin tekrar hızlandırılması,

Kurdaki mevcut volatilitenin azaltılması,

Ekonomideki belirsizliklerin giderilmesi,

Uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine yönelik oluşturulan olumsuz algının iyileştirilmesi,

Yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin güçlü bir şekilde sağlanması,

Para politikaları ile uyumlu maliye politikası olması ve bunun koordinasyon içerisinde yürütülmesi,

Enflasyon ve faizle mücadelede Türkiye’yi üstün kılacak bir yol haritası sunması,

Sunulacak şeffaf ve öngörülebilir tablonun piyasaların rasyonelliğiyle bağdaşması,

Finans kesiminin sergilediği sıkı parasal duruşun mali alanda uygulanacak tasarruf gibi politika hamleleriyle desteklenmesi gibi önemli beklentiler var.

Bu nedenle yeni OVP mevcut koşulları göz önünde bulundurduğumuzda para politikasının ekinliğine katkı yapacak ve uygulanacak maliye politikası yani gelir gider borç ve bütçe açığı ile ilgili atılacak adımların ne olacağını açıkça deklare edecektir.

Ayrıca son zamanlarda özellikle spekülatif atakların piyasalar üzerinde oluşturduğu o olumsuz algıyı düzeltmek ve minimuma indirmek için güven tesisinin inşası oldukça önemli bir konu haline geldi.

Bu kapsamda yeni OVP, hem kurdaki hareketliliklerin yani Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında sert değer kayıplarının giderilerek dengelenmenin yakalanması hem de küresel ekonomideki mevcut Türkiye algısına olumlu yönde ivme katacak yeni bir hikayenin ortaya konulması açısından son derece önemli.

Bu gerekçelerle piyasaların yeni bir çapa olarak OVP’yi temel alacağı bir dönemin başlangıcında bulunmaktayız.

Yeni OVP yeni ekonomi hikayesinin temel taşlarından birisi olacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar

', 'auto'); ga('send', 'pageview');